LA1QH's Radio amateur website

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.

1. Solformørkelse over USA 8.april
2. Winlink påskeøvelse 2024 og invitasjon
3. Utdrag fra DX-Nytt nr.1019
4. Gruppemøter
5. Tester

 

1. Solformørkelse over USA 8.april

LA4LN melder:

Mandag 8. april 2024 vil det være en solformørkelse over USA. Den totale formørkelsen vil strekke seg fra sydlige Texas og over 14 USA-stater i nordøstlig retning helt til staten Maine.

Formørkelsen er ikke ventet over Norge, men vi kan likevel delta i studiet av forstyrrelser i radiobølge-utbredelsen tilknyttet formørkelsen i regi av «Ham Radio Science Citizen Investigation», forkortet «HamSCI». De oppfordrer til innsending av radio-logger for 8. april 2024 til web-adressen: HTTPS://HAMSCI.ORG/ECLIPSE

2. Winlink påskeøvelse 2024 og invitasjon

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder.
I påsken 2024 fra Palmesøndag til 2. påskedag avholdes en veldig enkel og familievennlig Winlink øvelse.
Send en rask vanlig epost til winlink krøllalfa nrrl dot no så får du tilsendt nærmere info for å kunne bli med.
Amatører som ønsker å komme med på distribusjonsliste for å få QSTLA og WLKLA  m.m. tilsendt over radio i Winlinksystemet, bes sende vanlig epost til winlink krøllalfa nrrl dot no.

Dette vil alltid foregå med såkalte taktiske adresser uten å korke til for ditt normale Winlink kallesignal.

3. Utdrag fra  DX-Nytt nr.1019

LA4LN melder:

FIJI: Der er nesten 2 år siden DX-eren JH1AJT, Zorro, ble Silent Key. For å minnes ham, vil 3Z9DX være aktiv som 3D2AJT fra 18. mars i 30-40 dager på HF-bånd med CW, SSB, FT8 og FT4. Den 21. mars er han meldt mest på 15 meter, men også på 17, 12, 10 og 6 meter med CW og FT8. QSL via ClubLog's OQRS.

GLORIOSO ISLANDS: Vi skrev i DX-Nytt Nr. 999 at DXpedisjonen FT4GL var planlagt for desember 2023, men skulle utsettes til mars måned 2024. Nå meldes det at DXpedisjonen vil finne sted fra 24. mai til 19. juni i år. Landet er listet som nr. 7 blant de mest ettertraktede DXCC-land som radioamatører ønsker kontakt med. QSL via LoTW, eller via F4FTV.

ITALIA: Den spesielle stasjonen II4CLM vil være aktiv i hele april måned, for å minnes 150 år siden Guglielmo Marconi ble født. QSL via byrå. I tillegg vil stasjonen IY4FGM være aktiv, og en rekke klubb-stasjoner med prefikset IQ4. Mer info på web: WWW.150MARCONI.ORG.

MÄRKET ("MARKET REEF"): LB5SH melder i DX-Nytt Nr. 1017 at han og LA1UW, LA3WAA og LBØVG vil bli aktive fra fra 27. april til 4. mai fra denne øya (IOTA EU-53) forhåpentligvis med et eget OJØ-kallesignal, og/eller med OJØ/ foran sine egne kallesignaler. Det meldes nå at de har fått tildelt kallesignalet OJØT. Aktiviteten blir på 160 til 6 meter med SSB, CW, og FT8 og FT4 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via LoTW, eller via EA5GL.

GUADELOUPE ISLAND: F1ULQ vil være aktiv igjen som TO1Q fra denne øya (IOTA NA-102) i 2 uker fra 25. mars på 80 til 6 meter med SSB og digitale modes. QSL via LoTW, eller til F1ULQ.

RADIOBØLGE-UTBREDELSE:
● Sol-aktiviteten har økt siste uke (Solar Flux Index = SFI = 128 den 14. mars – SFI = 197 den 21. mars).
● K-indeksene for forstyrrelser i Jordens magnetfelt har vært omtrent normale siste uke.
● Sporadisk-E er litt aktiv på 6 meter, og ikke aktiv på 4 meter for oss i nord.
● Troposfære-refleksjoner ("tropo") har vært ganske dårlige på VHF og UHF i og nær Norge siste uke, pga. lavtrykk og/eller relativt lave temperaturer.
● Neste meteor-skur er Lyridene nær 22. april.

 

4. Gruppemøter

Bergensgruppen av NRRL har drop-in-møte på gruppehytta på Totland måndagar i oddetallsveker. Alle radiointeresserte er velkomne!
Drammengruppen av NRRL, LA2D, har møter hver onsdag fra kl. 19.00 i gruppelokalet på Konnerud.
Egersundsgruppen har møte hver første torsdag i måneden og drop-in hver tredje torsdag i måneden i gruppelokalet/hytta på Hellvik. Oppstart klokka 19. 

Fauskegruppen har medlemsmøte andre torsdag i hver måned. Hver lørdag har vi treff klokka 12.00 på Fauske Jernbanekafé.

Follogruppen har drop-in hver onsdag kl. 19.00 på gruppelokalet. Talk-in over LA5FR. 145.7875 TX / 145.1875 RX Subtone 123.

Grenlandgruppen har drop-in onsdager fra kl. 19.00 til ca. 21.30 og lørdager kl. 10.30-13.00. 

Haldengruppen av NRRL har drop-in hver torsdag kl. 19.00 i Hovsveien 88.

Harstadgruppen har fast medlemsmøte hver tredje mandag i måneden kl 19. I vinterperioden, når klubbhuset ikke er tilgjengelig pga. manglende brøyting, finner møtene sted på Stangnes Ungdomsskole. Resten av året er møtene på klubbhuset (Andre møter / dugnader / opplæring annonseres separat.). QST-LA sendinger for Nord Norge på søndag 3.9.2023 kl. 09:00 norsk tid på 3715 Mhz.

Haugalandgruppen: 3.april FT8 Tips og triks m/LA6ZP Kjell Ivar kl 19 i  Holmaveien 1, Åkrehamn

Hortengruppen har møter på Røde Kors-huset, torsdager kl. 19 - 21, og tirsdager kl. 11 - 13. Se kalender på www.la2z.no

Kongsberggruppen holder ordinære gruppemøter  Andre (2.) onsdagen i hver måned kl 1900 på CIRCLE K  Kongsberg porten.

Kristiansandsgruppen har drop-in hver tirsdag kl. 18.00 til 20.30 og hver lørdag fra kl. 11.00 til 14.30.

Larvikgruppen har møter på tirsdag i partallsuker på Gloppesenteret.

Midt-Troms gruppen har årsmøte 25.april  kl 18 i Bunkern

Modumgruppen har Medlemsmøter i gruppelokale 1. mandag i mnd kl 1800
(Adresse: Geithusveien 11B, 3360 Geithus) og lokal Modumsring hver søndag kl 20. subtone: 123.

Narvikgruppen LA1N har gruppemøter 3. tirsdag i måneden og lørdagskafé hver lørdag kl. 13.00 på gruppelokalet på Orneshaugen.

Oslogruppen LA4O har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 123.0. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

Ryfylkegruppen av NRRL, LA5L, har gruppemøte og/eller drop-in hver torsdag fra kl. 18.00 på gruppens lokale på Puntsnes.

Sandefjordgruppen har drop-in hver mandag kl 1900 i gruppens lokaler i Idrettsveien 1 i Sandefjord.  

Tromsøgruppen har drop in tirsdag kl.19 og lørdag kl.14

Trondheimsgruppen har aktivitetskveld/drop-in tirsdager fra kl. 19.00 på Lialøkken. 

 

5. Tester

26. mars 1900-2300 NT: NRAU NAC 2.3 GHZ and up 

2. april 1900-2300 NT: NRAU NAC 144 MHz

4. april 1900-2300 NT: NRAU NAC 28 MHz


6-7.april RSGB International FT4 Activity Day se https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=718 for mer info