LA1QH's Radio amateur website

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.

1. Radioorientering Norge
2. Utdrag fra DX-Nytt nr.1000
3. Gruppemøter
4. Tester

1. Radioorientering Norge

Radioorientering Norge melder:

Radioorientering Norge arrangerte som vanlig en hyggelig avslutningsmiddag for sesongen 2023, med god mat og ikke minst overrekkelse av pokaler og diplomer til sesongens vinnere og deltagere lørdag 4. november.

Radioorientering Norge cupen ble vunnet av NRRL’s manager LA9NGA Jon, med LA5OQ Christian og LA6KCA Svein på de neste plassene.

Resultatene i Cupen’en regnes ut etter system basert på løpstid, alders-kompensasjon og antall løp man har deltatt i, noe som gir tilnærmet like muligheter for å nå opp på resultatlisten om man er yngre eller eldre.

Årets Norgesmester på 80m ble LA6KCA Svein, og på 2m LA9NGA Jon.
Henrik Kaiser (sønn LA0HO Thomas) hadde bedre løpstid enn Svein i 80m løpet men pga. reglene kan dette ikke telle i NM konkurransen.

Firma-event
RON arrangerte også et firma-event i september hvor 12 deltagere fra Bekk Consulting fikk prøve seg med mottakere ute i skogen med gode resultater. Flott og positivt arrangement som LA9NGA Jon stod i spissen for.

Nordisk mesterskap 2024
NRRL står ansvarlige for å arrangere Nordisk mesterskap i radioorientering i 2024, og planene begynner allerede å ta form.  
Mesterskapet vil finne sted i Oslo i tiden 28. til 30 juni 2024.

Foreløpig informasjon:
Fredag 28 juni   - Sprint 80m  - Start kl 16:00
Lørdag 29 juni   -          2m klassisk løp- Start kl 12:00
Søndag 30juni   -          80m klassisk løp -Start kl 10:00

2. Utdrag fra  DX-Nytt nr.1000

LA4LN melder:
Vi kan vel kalle DX-Nytt Nr. 1000 for et slags JUBILÉUM!
Denne nummereringen gjelder bare denne type ukentlig DX-Nytt i nåværende E-post-format siden starten i 2003.
 
Før dette ble DX-informasjon lagt inn i QST-LA i LA4LN’s redaktør-periode ukentlig i de 5 årene fra 1985 til 1989, som LA4LN også sendte ut ukentlig fra LA1C, og også med RTTY og med ASCII fra LA9HQ. I tillegg ble DX-nytt lest opp av LA4LN for LA-DX-GROUP’s ukentlige sendinger hver søndag fra 1982 til 2001 – og som NRRL’s DX-manager og som DX-redaktør for bladet "Amatørradio" fra 1992 til 1998 (da LA4LN fikk nok å gjøre som NRRL’s president, og som NRRL’s HF-manager, pluss en tid som NRRL’s VHF-manager).
 
LA4LN/W3 var i USA fra 1978 til 1982, og redigerte og sendte der ut ukentlig "QST-W3", og aksepterte også å bli redaktør for den lokale amatørradio-klubbens medlemsblad (uten å ha engelsk som morsmål …).
 
LA4LN har også bidratt med ukentlig DX-nytt for de lokale QST-sendingene fra Oslogruppen av NRRL siden 2002. Siden 2003 har også DX-Nytt blitt lagt ut på internett-sidene NRRL.NO og LA4O.NO.
Hjertelig TAKK for jubiléums-gave fra Oslogruppen!
 
Dette gir en sammenhengende ukentlig DX-nytt-publisering for norske radioamatører i nesten 40 år (og
amerikanske i nesten 4 år), i den overordnede hensikt å skape og å dokumentere aktivitet på amatørradio-båndene – "use them – or lose them", som det heter om båndene våre ("bruk dem – eller mist dem").
 

LA4LN sender ut en foreløpig utgave av DX-Nytt Nr. 1000
over Oslogruppens "QST-Oslo" via 2 meter-repeateren
LA5OR den 6. november 2023. Foto: Gunnvor Sen.
 
SRI LANKA: DCØKK er aktiv igjen som 4S7KKG, og vil tilbringe vinteren her. Han har de siste dager vært aktiv på 20, 12 og 10 meter med FT8 og FT4. QSL via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS. QSL direkte til hans tyske adresse vil ikke bli behandlet før han kommer hjem i april 2024.
 
YEMEN: LA7GIA og HA5DDX er aktive som henholdsvis 7O8AD og 7O8AE til 16. november på 160 til 10 meter med CW og SSB – og rapporterer daglig til DX-World med mange fine fotografier:
www.dx-world.net/7o8ad-7o8ae-yemen
QSL etter DXpedisjonen via ClubLog’s OQRS, eller via MØOXO, men IKKE via byrå.
  
ST. BARTHELEMY ("ST. BARTH"): K2LIO er aktiv igjen som FJ4WEB resten av året på 40 til 10 meter fra den franske delen av Karibien. QSL til hjemme-kallesignalet, eller via eQSL.
 
CHRISTMAS ISLAND: YL2GM og EA5EL blir aktive som VK9XY 14.-27. november på 160 til 10 meter med CW, SSB, og FT8. QSL-info m.m. på web: www.lral.lv/vk9xy_vk9cy/qsl.html (må skrives med små bokstaver), eller på QRZ.COM. Dette gjør at den planlagte DXpedisjonen VK9XGM, som vi meldte om i DX-Nytt Nr. 987, blir avlyst.
  
COCOS KEELING ISLANDS: YL2GM og EA5EL blir aktive som VK9CY fra 29. november til 7. desember på 160 til 10 meter med CW, SSB, og FT8. QSL-info m.m. på samme web-adresse som over: www.lral.lv/vk9xy_vk9cy/qsl.html (må skrives med små bokstaver).
 
RADIOBØLGE-UTBREDELSE: ● Sol-aktiviteten har økt den siste tiden, med en Solar-Fluks-Indeks (SFI) 158 med 53 solflekker den 2. november (mot 119 den 23. oktober med bare 8 solflekker) på Solen, vendt mot Jorden.
● K-indeksene for forstyrrelser i Jordens magnetfelt har vært over normal siste uke, med maksimum K = 9 (av 9 mulige) på Dombås, og K = 7 i Tromsø pr. kvelden 5. november.
● Sporadisk-E er litt aktiv på 6 meter, og nå ikke aktiv på 4 meter fra Norge.
● Troposfære-refleksjoner ("tropo") har vært ganske dårlig på VHF og UHF i og nær Norge siste uke, pga. lavtrykk og relativt lave temperaturer.
● Siste meteor-skur var Sydlige Tauridene med maksimum nær 5. november – og neste er den større Leonidene med maksimum nær 18. november.
 
Nordlyset på kvelden 5. november viste rød => grønn => rød (til lilla) farge for stigende høyde. De røde fargene skyldes eksitert nitrogen, ved tilførsel av energi til atomkjernene, slik at de bringes til en høyere energi-tilstand og sender ut lys. Dette skjer i høyder mellom ca. 100 og 400 km over bakken, og over ca. 800 km.
Den grønne fargen skyldes eksitert oksygen i høyder mellom ca. 400 og 800 km over bakken.
Mer info i LA4LN’s YouTube-foredrag for NRRL om "Radiobølgeutbredelse på VHF+ (over 30 MHz)", og i DX-Nytt Nr. 1000.

3. Gruppemøter

Arendalsgruppen har møte mandag 13.november kl. 1900 i Inventum,P.M.Danielsen sine lokaler på Stoa. Hjertelig velkommen til alle radiointeresserte.

Bergensgruppen av NRRL har drop-in-møte på gruppehytta på Totland måndagar i oddetallsveker. Alle radiointeresserte er velkomne! 

Sambandstjenesten Bergen innkaller til medlemsmøte 16/11-2023, 18:00 på Bergenhus Festningsmuseum, parkering på Koengen fra 17:30. Vi ønsker gamle medlemmer og nye interessenter velkommen. Mål for kvelden er gjennomgang av status, videre planer og en re-etablering av aktivitet for Sambandstjenesten i VEST Politi Distrikt.

Drammengruppen av NRRL, LA2D, har møter hver onsdag fra kl. 19.00 i gruppelokalet på Konnerud.

Egersundsgruppen har møte hver første torsdag i måneden og drop-in hver tredje torsdag i måneden i gruppelokalet/hytta på Hellvik. Oppstart klokka 19. 
 
Fauskegruppen har medlemsmøte andre torsdag i hver måned. Hver lørdag har vi treff klokka 12.00 på Fauske Jernbanekafé.
 
Follogruppen har drop-in hver onsdag kl. 19.00 på gruppelokalet. Talk-in over LA2YRR. 434.750 TX / 342.750 RX.

Grenlandgruppen har drop-in onsdager fra kl. 19.00 til ca. 21.30 og lørdager kl. 10.30-13.00. 

Gudbrandsdalsgruppen har gruppemøte/julemøte  7. desember på Otta beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta Kl. 19:00
  
Haldengruppen av NRRL har drop-in hver torsdag kl. 19.00 i Hovsveien 88.

Haugalandsgruppen contestgruppe   15.november  på Holmavegen 1, Åkrehamn. Møtestart kl 19.
   
Harstadgruppen har fast medlemsmøte hver tredje mandag i måneden kl 19. I vinterperioden, når klubbhuset ikke er tilgjengelig pga. manglende brøyting, finner møtene sted på Stagnes Ungdomskole. Resten av året er møtene på klubbhuset (Andre møter / dugnader / opplæring annonseres separat.). QST-LA sendinger for Nord Norge på søndag 3.9.2023 kl. 09:00 norsk tid på 3715 Mhz.

Hortengruppen har møter på Røde Kors-huset, torsdager kl. 19 - 21, og
tirsdager kl. 11 - 13. Se kalender på www.la2z.no

Kongsberggruppen holder ordinære gruppemøter  Andre (2.) onsdagen i hver måned kl 1900 på CIRCLE K  Kongsberg porten.

Kristiansandsgruppen har drop-in hver tirsdag kl. 18.00 til 20.30 og hver lørdag fra kl. 11.00 til 14.30.

Kristiansundsgruppen LA6K har gruppemøte torsdag 16.november kl. 19.00 på Rensvik.
   
Larvikgruppen har møte tirsdag 21.november kl.1830 på Gloppesenteret.

Lillehammergruppen av NRRL har gruppemøte onsdag 15.11.23 Kl.19.00 på Røde Kors Lillehammer.
LA3CLA Svein og LB5QJ Frank vil fortelle om forskjellige HF-baluner og sine erfaringer med bygging av slike.

Midt-Tromsgruppen LA6M har styremøte 16. november klokka 17.00. i Bunkern. 

Modumgruppen har medlemsmøter i gruppelokale 1. mandag i mnd kl 1800
Adresse: Geithusveien 11B, 3360 Geithus
Lokal Modumring hver søndag kl 2000
Rx: 145.5875 Mhz
Tx: 144.9875 Mhz
Subtone: 123
Alle med kallesignal er velkommen til hyggelig prat.

  
Narvikgruppen LA1N har gruppemøter 3. tirsdag i måneden og lørdagskafé hver lørdag kl. 13.00 på gruppelokalet på Orneshaugen.

Nedre Romerikegruppen har lokal qst sending over la8cr 145.7625 / 145.1625 Mhz med subtone på 123Hz tirsdag 14. november klokken 2030.

Oslogruppen ønsker velkommen til medlemsmøte på Rommen onsdag 15. november. Kveldens tema er "Historiske tilbakeblikk del 3" ved LA1KP Øivind. Se ytterligere informasjon på vår hjemmeside la4o.no. Der finner du også link til Zoom-overføringen.
Dørene åpner kl 18:30 for prat og kaffe. Foredraget starter kl. 19:30.


Oslogruppen LA4O100 har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 123.0. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

Ryfylkegruppen av NRRL, LA5L, har gruppemøte og/eller drop-in hver torsdag fra kl. 18.00 på gruppens lokale på Puntsnes.

Sandefjordgruppen har drop-in hver mandag kl 1900 i gruppens lokaler i Idrettsveien 1 i Sandefjord.  
 
Tromsøgruppen har drop in tirsdag kl.19 og lørdag kl.14

Trondheimsgruppen har aktivitetskveld/drop-in tirsdager fra kl. 19.00 på Lialøkken. 


4. Tester
14. november 1900-2300 NT: NRAU NAC 432 MHz
16. november 1900-2300 NT: NRAU NAC 70 MHz
21. november 1900-2300 NT: NRAU NAC 1296 MHz