QST-LA uke 50-2020

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.


1. Momskompensasjon for regnskapsåret 2019
2. NRRL har opprettet Arbeidsgruppe HMS. Innspill ønskes fra gruppene.
3. Nytt nummer av bladet Amatørradio går i posten 17. desember
4. Haugalandsgruppen starter lisenskurs januar 2021
5. Fornyet invitasjon til Winlink-mottak av QSTLA, WLKLA og SBTLA
6. Australia nekter sine radioamatører bruk av 60 meter
7. Nostalgiringen ønsker seg flere ringledere
8. Simons verdenskart
9. Meteorsvermen Geminidene ventes søndag 13. desember
10. Det spesielle kallesignalet SX40ARES
11. DX-Nytt Nr. 848
12. Gruppemøter
13. Tester

1. Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

NRRLs kontor melder:
Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå ferdigstilt sitt arbeid med momskompensasjon for regnskapsåret 2019. NRRL sentralt og alle NRRL-grupper som har søkt om momsrefusjon via NRRL sentralt, har fått godkjent momsrefusjon i henhold til søknad.
Stortinget har i statsbudsjettet bevilget 1 685 000 000 kroner til ordningen for regnskapsåret 2019. Dersom dette ikke er nok til at alle kan få full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. Årets avkortning ble for alle søkere ca. 19 %.
NRRLs regnskapsfører skal pr. fredag 11. desember ha overført kompensasjonen til alle grupper som har søkt via NRRL.

2. NRRL har opprettet Arbeidsgruppe HMS. Innspill ønskes fra gruppene.

LA6CNA Monica melder:
En del av radioamatørvirksomheten vår er risikofylt, spesielt arbeid med antenner. Vi vil ikke at noen av våre gruppemedlemmer f.eks. skal miste sitt inntektsgrunnlag etter en ulykke i forbindelse med gruppearbeid.
Gruppene, som egne juridiske enheter, har ansvar for aktiviteter, og kan også risikere søksmål i forbindelse med skader.
For mer informasjon om hvilket juridisk ansvar som påligger både grupper og enkeltpersoner, så disse lenkene anbefales disse lenkene: tinyurl.com/yxgzxh32 og tinyurl.com/y2bufdpo
Gruppenes styreleder og styremedlemmer har personlig styreansvar, og kan også risikere erstatningssøksmål. Se f.eks.: tinyurl.com/y5ggo7nt
Summa summarum kan det kanskje virke som amatørradio er blitt en "umulig amatørvirksomhet" i organiserte former, hvis ikke en er sikret på bauger og kanter av forsikringer, HMS-håndbøker, innleide firma for å utføre risikofylt arbeid, og en økonomi til å dekke alt dette. Kunsten er vel heller å prøve å finne en praktisk gjennomførbar ordning som er god nok, og som vi kan leve med.
Arbeidsgruppen bygger videre på materiale utarbeidet av Hortengruppen, og tar sikte på å samle eksempeldokumenter og gode råd, som kan være nyttig for gruppene. Vi er interessert i å vite hva gruppene eventuelt har gjort på HMS-området, erfaringer, tanker og meninger om dette. Innspill til vårt arbeid kan sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og vil mottas med takknemlighet.
Gruppen består av LA2JLA Per Olav Stange, LA6CNA Monica Andersen og LB9WH Sindre Riskjell

3. Nytt nummer av bladet Amatørradio går i posten 17. desember

NRRLs kontor melder:
Bladet Amatørradio utkommer 6 ganger i året og årets siste utgave er om kort tid i alle medlemmenes postkasser: Det er mye å glede seg til. Fra innholdsfortegnelsen kan nevnes: «For en tur! JW4O», «CQ WW contest - LA7G på Stakston», JOTA-JOTI-rapporter, Fortsettelse av impedans- og admittansmålinger, Impedansmodell for en sentermatet “extended” Zepp-antenne, og mye, mye mer.
Amatørradio nr. 6-2020 blir redaktør LB4CD Ola-Matti og layout-ansvarlig Eldrids siste utgave. Siden august 2013 har disse to stått for produksjonen av bladet. NRRLs hovedstyre og NRRLs kontor vil benytte anledningen til å takke Ola-Matti og Eldrid for en flott arbeidsinnsats. Det er ingen tvil om at vårt medlemsblad er en av pilarene i vår organisasjon.
Tusen takk Ola-Matti og Eldrid!

4. Haugalandgruppen starter lisenskurs januar 2021

LA9RY Knut melder:

Haugalandgruppen planlegger å arrangere radioamatørkurs med oppstart mandag 11. januar 2021, kl. 18.00.
Kurset holdes i klubbhuset i Holmavegen 1, Åkrehamn, men kan også følges på nettet. Dermed er det mulig også for deltakere utenom vårt nærområde å delta!
Mer om kurset finner du på Haugalandgruppens nettside la4c.manglet.net
Er du interessert i å delta, eller kanskje du kjenner noen som ønsker å være med, ta kontakt med kursansvarlig LA9RY Knut Meland. E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf.: 950 52 880

5. Fornyet invitasjon til Winlink-mottak av QSTLA, WLKLA og SBTLA

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:
Det minnes om de populære mulighetene til å registrere seg for mottak over Winlink-systemet av ukentlig QST-LA med tillegg av info fra NRRLs sentrale sambandsledelse og info vedr Winlink.
Poenget er at man etter som det passer kan bruke internett, men også mange ulike digitale radiomodulasjonsmåter med samme software. Gratis.
Avsender trenger aldri bry seg om hvordan og når mottakeren tar imot meldingen.
Positive og viktige "bivirkninger" i tillegg til selve informasjonen blir at PC, software og kunnskaper holdes vedlike minst en gang i uken.
Vesentlig er også at de interesserte selv velger når og hvilken mode og mot-stasjon de ønsker å bruke for akkurat disse meldings-nedlastningene.
Winlink-systemet kan f.eks. brukes mellom bare 1 en radiobasert posisjon og en regulær internettadresse i andre enden.
Disse må heller ikke være aktive samtidig eller ikke en gang bruke samme mode eller frekvensbånd. Det er derfor lite ressurskrevende.
PC med internett, eller PC radio og et lydkort er nok.

6. Australia nekter sine radioamatører bruk av 60 meter

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra ARRL Letter 10. desember 2020:
Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union, ITU, har anbefalt at radioamatører bør få bruke minst 15 kHz av 60-meter-båndet på sekundær basis. Sent i oktober i år mistet radioamatørene i New Zealand tilgang til dette båndet.
Nå har Australian Communications and Media Authority (ACMA) bestemt, at australske radioamatører ikke vil få tilgang til 60-meter-båndet, fordi mer enn 500 forskjellige lisensierte tjenester, pluss det australske militæret, benytter dette båndet.
Radioamatørenes organisasjon Wireless Institute of Australia (WIA) har påpekt, at mer enn 80 land har gitt sine radioamatører tilgang til 60-meter-båndet, og har foreslått en tilgang til mindre enn ITU’s anbefalte 15 kHz båndbredde, som et kompromiss. Men dette har dessverre heller ikke blitt akseptert av ACMA.

7. Nostalgiringen ønsker seg flere ringledere

LA1QH Jon melder:
LA2OLD - Nostalgiringen som går hver lørdag fra kl. 13.00 NT på 3660 +- QRM, ønsker seg flere ringledere. I dag har vi en ringleder for AM ringen og 4 ringledere for SSB ringen.
Ringleder behøver ikke å ha nostalgiradio og heller ikke stor kompetanse på gamle radioer da det er innsjekkerene som skal fortelle om utstyret de benytter, samt gi relevant informasjon om transceiver / receiver og annet evt. utstyr som er tilkoblet under sending.
Vil du bli med i ringlederteamet kan du ringe LB1LH – Jan Tore på tlf.: 913 99 901, eller send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

8. Simons verdenskart

LA4LN melder:
Simon, G4ELI, har laget et elegant verdenskart, som kan lastes ned gratis til din PC fra Internett. I kartet er det påført kallesignal-prefikser for alle land i verden, og man kan legge inn det man ønsker, for eksempel gråsoner (det vil si soloppgang og solnedgang), sol-data, soner, og mye mer. Kartet kan lastes ned fra: www.dit-dit-dit.com/world-map

9, Meteorsvermen Geminidene ventes søndag 13. desember

NRRLs kontor melder:
Fra utpå kvelden søndag 13. desember til mandag morgen ventes økt stjerneskuddaktivitet i anledning meteorsvermen Geminidene. I 2020 kan denne flotte svermen nytes helt uten forstyrrende månelys. I tillegg til å nyte det rent visuelle vil radioamatører som kjører meteor scatter ha glede av Geminidene.
For mer info se her: tinyurl.com/y6bhnblv

10. Det spesielle kallesignalet SX40ARES

SV1HER Sotirios melder via LA6ETA Henrik:
Amateur Radio Emergency Service of Radio Amateur Association of Greece (RAAG OEA) feirer 40 år med kontinuerlig tjeneste for samfunnet med det spesielle kallesignalet SX40ARES. Kallesignalet vil være aktivt i alle amatørradioband og i alle modi for perioden 5. til 20. desember 2020.
For full informasjon se SX40ARES på qrz.com

11. DX-Nytt Nr. 848

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, DXnews.com, m.m.):

ROTUMA: 3D2AG melder at han igjen vil bli aktiv fra Rotuma (IOTA OC-60), og reiser dit med båt fra Fiji den 12. desember, og vil være aktiv derfra som 3D2AG/P til midten av januar 2021. Aktiviteten blir på 160 til 6 meter med CW, SSB og FT8. QSL til 3D2AG direkte, eller via PayPal, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System). For kontakter med FT8 blir det bare QSL via ClubLogs OQRS.
NIGER: 5UAIHM [underlig kallesignal] er aktiv på HF-bånd med FT8. QSL til hjemme-kallesignalet F4IHM.
SENEGAL: 6V1A blir aktiv fra Goree Island fra 18. til 20. desember på alle HF-bånd med CW og SSB. QSL via LoTW, eller via PayPal til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for direkte QSL-kort.
BOLIVIA: EA5RM blir aktiv igjen som CP1XRM fra 9. til 26. januar 2021 på HF-bånd med SSB og digitale modes. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World). Les mer om Bolivia på web: www.dxnews.com/cp1xrm_bolivia
ITALIA: Den spesielle stasjonen IO5CNPP er aktiv til 20. desember for å minnes kjernekraft-ulykken i Chernobyl i Ukraina i 1986. Kallesignal-suffikset CNPP står for «Chernobyl Nuclear Power Plant». QSL via IZ5RHU. For flere detaljer, se QRZ.COM.
OGASAWARA: JD1BMH blir aktiv igjen fra 14. desember 2020 til 9. januar 2021 for 24. gang. Aktiviteten blir på 40 til 10 meter med CW, SSB og RTTY. QSL via byrå til JD1BMH, eller direkte til JG7PSJ.
LITAUEN: En spesiell jule-stasjon er LY2ØXMAS, som blir aktiv i jule-helligdagene. QSL til LY2QT.
PERU: Den spesielle stasjonen OA9ØO er aktiv ut året, for å feire 90-års jubiléet for landets radioamatørklubb: Radio Club Peruano, som ble stiftet 6. desember 1930. QSL til OA4O.
FINLAND: Den spesielle stasjonen OH9SCL forventes aktiv fra "Santa Claus Land" (julenisselandet) ved Polarsirkelen på 160 til 10 meter med CW, SSB og digitale modes. QSL via OH9UV, eller via eQSL, eller via LoTW.
ANTARKTIS: RIØ1ANT blir aktiv fra 25. desember 2020 til 30. mai 2021 fra to forskjellige russiske baser. Aktiviteten blir på 40 meter og høyere frekvenser med mest CW og FT8. QSL via operatøren Alexei, RX6A. Han er nå på vei som maritim mobil: RX6A/MM, og har vært på 30, 12 og 10 meter med FT8 og SSB.
HELLAS: Den spesielle stasjonen SX25ØØS er aktiv i hele desember måned, for å minnes 2500 år siden sjøslaget mot de angripende perserne ved øya Salamis, like vest for hovedstaden Athen. Aktiviteten blir på alle bånd med CW, SSB og digitale modes. QSL via LoTW, eller ClubLog’s OQRS, eller via byrå, etter 5. januar 2021.
FRANKRIKE: Enda en spesiell julestasjon, TM63SC, hvor kallesignal-suffikset «SC» står for «Santa Claus», er aktiv til og med 30. desember for å feire julen. QSL via F8DZU.
MARSHALL-ØYENE: V73NS er aktiv, med ukjent varighet, og har vært på 20, 17 og 15 meter med CW. QSL via W3HNK, eller via LoTW. Mer info på web: www.qsl.net/v73ns
ST. HELENA: ZD7PAS og ZD7DC og ZD7DL er aktive fra en skole, mest på 20 meter med SSB. QSL via ZD7DL.
SYD-AFRIKA: ZS4BS vil operere portabelt fra Kandirri Game Lodge (Parks-on-the-air ZSFF-442) fra 21. desember 2020 til 2. januar 2021, på HF-bånd med SSB, RTTY og PSK – «hvis jeg ikke blir spist av løvene der», skriver han!

12. Gruppemøter

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.
Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.
Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene. QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.
Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen. Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.
Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.
Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.
Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.
Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.
Moldegruppen har startet forsiktig med møter. Medlemsmøte den 1. mandagen i måneden og drop-in den 3. mandagen i måneden. Sted: Nesset Folkehjelp sine lokaler i Eidsvåg. Følg smittevernreglene, hold avstand.
Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.
Nedre Romerikegruppe avlyser inntil videre alle møter og aktiviteter, da gruppelokalet er stengt som følge av de skjerpede smitteverntiltakene i Lillestrøm kommune.
Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 MHz med sub-tone 110.9 Hz. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet. Alle medlemsaktiviteter er avlyst inntil videre grunnet koronasituasjonen i Oslo. Følg med på la4o.no for oppdateringer.
Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.
Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Tromsø har mye smitte for tiden. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.
Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 15. desember: Aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken

13. Tester

15. Desember 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz
17. Desember 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz
19. Desember 0000-2359 UTC RAC Winter Contest 1,8-28 MHz, 50 MHz, 144 MHz CW, SSB
19. Desember 1200-1159 UTC Padang DX Contest 3,5-28 MHz SSB
19-20. Desember 1400-1400 UTC Croatian CW Contest 1,8-28 MHz CW

LA6HKA Espen Vifladt melder:
Hei, jeg vil melde om at QRP-banden blant norske radioamatører forsøker å få til ukentlig aktivitet, og siden det ligger i sakens natur at det er litt vanskelig å få ut meldinger til så mange som mulig ønsker jeg at det som siste punkt under QST-LA, før oppleseren tar pause og folk avtaler sked,, leses opp følgende:

"QRP-stasjoner møtes på 3690 +/- QRM"