QST-LA uke 04-2021

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.

1. Silent Key
2. Silent Key
3, Aksjonen i Gjerdrum
4. Ny Contest - NRRL månedstest
5. Ny versjon av digimode-programmet WSJT-X til utprøving
6. «QSO Today» Virtuell Amatørradio Utstilling
7. Fortsatt invitasjon til Winlink-mottak av QSTLA, WLKLA og SBTLA
8. Velkommen til Radioamatørkurs i Bergen (gjentatt melding)
9. DX-Nytt Nr. 855
10. Gruppemøter
11. Tester


1. Silent Key 
LA4NL Svein melder på vegne av Harstadgruppen:
LA1LF Arne Moen gikk silent key torsdag den 1. oktober 2020. 
Arne var født den 22. november 1932 og ble 88 år gammel. Han hadde sin utdannelse fra radioskolen på Jørstadmoen og tjenestegjorde i Forsvarets samband som befal helt til han gikk av med pensjon. 
Radioamatør lisens og medlemskap i NRRL fikk han i juni 1955 og var aktivt med i Harstadgruppen fra gruppens start tidlig på 50 tallet. Arne var en nestor i gruppa med sin lange fartstid og var også æresmedlem i Harstadgruppen. Han var aktiv på amatørbåndene og hans CW signaler kunne ofte høres sene kveldstimer på 20 meteren, helt til han så brått gikk bort. 
Vi lyser fred over Arnes gode minne.

2. Silent Key
LA4OO Helmuth melder via LA6GX Knut:
28. januar kom det melding at LA3IF Edmund gikk silent key 27. januar. Han hadde blitt 94 år i mars. Edmund var med å starte LA2K i 1951 og han deltok på mange Nord Norske Hammeetinger.
Det lyses fred over Edmunds minne.

3. Aksjonen i Gjerdrum
LB4WI Normann melder:
I dag, torsdag 28. januar, var det fakkeltog i Ask til minne om de som er rammet. NRK har filmet og har også filmet for minnekonserten for rasofrene i Gjerdrum
Programmet kommer søndag 31. januar kl. 21.45 på NRK1. NRRL er godt synlig og med i programmet. Håper så mange NRRL-medlemmer som mulig får med seg sendingen.

4. Ny Contest - NRRL månedstest
NRRLs HF testmanager LB3RE Stein-Roar melder:
Etter mange forespørsler og meldinger om at det er for lange opphold mellom NRRLs contest-aktiviteter for grupper og medlemmer, så kommer det nå en ny NRRL-aktivitet, nærmere bestemt NRRL månedstest, som går av stabelen hver første søndag i hver måned.
Månedstesten blir delt i to korte perioder for CW og SSB, på båndene 160, 80 og 40 m.
Det er lagt opp til en liten maraton, hvor man må delta et visst antall ganger og hvor blant annet grupper får ekstra bonus i NRRL cup.
Hovedfokuset er å aktivisere og å få radioamatører i alle norske kommuner på lufta. I tillegg teller Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard som «egne». 
Man kan kjøre mobilt, SOTA, portabelt eller hjemmefra!
Les mer på: nrrlcontest.no/manedstest 
7 februar er første dato!

5. Ny versjon av digimode-programmet WSJT-X til utprøving
NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
Dataprogrammet WSJT-X utvides fortløpende av Joe Taylor, K1JT, og medarbeidere. WSJT-X står for «Weak Signal communication by Joe Taylor – eXtended (and eXperimental)». Se mer i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 3, 2020.
Den 25. januar 2021 ble en ny beta-versjon, såkalt «Release Candidate» = RC, lagt ut for nedlasting, versjon 2.3.0-RC4. Slike beta-versjoner er ikke beregnet for vanlig bruk, bare for testing. Og det forventes, at de som prøver beta-versjonene, rapporterer tilbake hvordan programmets nye innhold fungerer. Denne nyeste versjonen har kort levetid. Så det kan tyde på, at WSJT-X versjon 2.3.0 for generell bruk kan være «like rundt hjørnet».
WSJT-X versjon 2.2.2 er fremdeles siste program-versjon for generell bruk. Alle program-versjoner og instruksjoner kan lastes ned gratis fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode

6. «QSO Today» Virtuell Amatørradio Utstilling
LA4LN melder:
«QSO Today Virtual Ham Expo» ble arrangert for radioamatører på internett i fjor på grunn av Corona-situasjonen, og ble betegnet som meget vellykket. Derfor vil en tilsvarende «virtuell utstilling» med mange foredrag og møter også arrangeres i år, 13. og 14. mars, i hele 48 timer. Det vil her bli nye foredrag, nye foredragsholdere, byggesett-møter, og mye mer.
Tidlig kjøpt billett til «QSO Today» koster 10 amerikanske dollar, og billett kjøpt etter at arrangementet har begynt, vil koste 12,50 amerikanske dollar. Billetten dekker hele møtets 48 timer i sann tid, pluss tilgang til møtets materiale på internett i 30 dager etter møtet.
Flere detaljer og informasjon om registrering finnes på web: www.qsotodayhamexpo.com

7. Fortsatt invitasjon til Winlink-mottak av QSTLA, WLKLA og SBTLA
Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:
Etter høstens invitasjoner til mottak av QSTLA, WLKLA og SBTLA over Winlink er antallet kommet opp i over 50.
Antallet er gledelig og vitner om stor interesse for kommunikasjon som kan være uavhengig av normale telekommunikasjoner
Det er plass til flere, og alle Winlink-systemets modulasjonsmåter kan brukes.
Dette betyr valgfri bruk av enten internett eller ulike radiomodes med samme software etter som det til enhver tid passer mottakeren best.
Informasjonsutvekslingen over Winlink-systemet er tids-uavhengig, frekvensbånduavhengig, stasjons-uavhengig og mode-uavhengig.
Mht. Sambandstjenestens sentrale ledelse, SL, har de valgt å gi korte referater nettopp over Winlink-systemet fra sine SL møter.
Dette kan sies å være sambandstjeneste i praksis kombinert med nyttig info.
Positive og viktige bivirkninger i tillegg til selve informasjonen blir at PC, software og kunnskaper holdes vedlike minst en gang i uken pga. de hyppige faste QST-LA meldingene.
Vesentlig er også at de interesserte selv velger når og hvilken mode og mot-stasjon de ønsker å bruke for akkurat disse meldings-nedlastningene.
Interesserte inviteres til å melde fra til:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. over vanlig internett, eller uten internett fra sitt kallesignal registrert i Winlink-systemet sendt til QSTLA-NRRL over winlink-systemet.
Instruks for hvordan komme i gang blir utsendt til interesserte i PDF-format over internett og tekst-format over Winlink.

8. Velkommen til Radioamatørkurs i Bergen (gjentatt melding)
LA1TNA Per-Dagfinn melder:
Er du interessert i radio eller elektronikk/data?
Bergensgruppen planlegger å arrangere radioamatørkurs med oppstart onsdag 3.februar 2021, kl. 18.00. Sted: Sandgotna skole, Loddefjord - Bergen. 
Kurset vil delvis bli arrangert som videokurs via nett. Det er dermed mulig for deltakere fra hele landet å delta!
Mere informasjon om kurset finner du på Bergensgruppens nettsider: www.la1b.no/
Er du interessert i å delta, eller kanskje du kjenner noen som ønsker å delta, send påmelding til kursansvarlig: LA1TNA Per-Dagfinn Green, Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller via tlf.: 99470075

9. DX-Nytt Nr. 855
LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, 60 meter DX, DX-World, m.m.):
[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MONACO: 3A2OC er en ny stasjon herfra, ennå ikke meldt på DX-cluster. QSL direkte til adressen på QRZ.COM.
ISRAEL: Den spesielle stasjonen 4XØRMN hadde planlagt aktivitet fra Ramon-krateret fra 31. januar til 1. februar, men har måttet utsette dette til fra 27. februar klokken 19 UTC til 1. mars klokken 14 UTC. QSL via 4X6ZM, eller via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World), eller via eQSL.
KENYA: 5Z4WH er aktiv på 40, 20, 15 og 12 meter med SSB og FT8. Tidligere har QSL vært via DL7DF, men spør ham, for sikkerhets skyld, hvis du får kontakt.
SOMALIA: LA7GIA opererte i september 2019 som 6O7O, og har lagt ut en video om dette på YouTube: www.tinyurl.com/6O7O-video
AUSTRALIA: Radioamatører her har fått lov til å benytte kallesignal-prefikset «AX» på sin nasjonal-dag 26. januar. Dette var datoen i 1788, som regnes for starten på den australske staten.
JAN MAYEN: DX-World melder at JX2US nå har fått 15 tusen kontakter i loggen! Mer info og mange fine bilder på web: www.tinyurl.com/JX2US-DX
ANTARKTIS: Vi meldte i DX-Nytt Nr. 840 om at LU1ZG var aktiv i oktober 2020 fra den argentinske basen ”Belgrano II” (IOTA AN-11), mest med digitale modes, og var hørt på 15 meter med FT8. Stasjonen er nå aktiv igjen, mest på 20 meter med FT8 mellom klokken 19 og 23 UTC. QSL via LU4DXU.
I tillegg vil ZS7ANF bli aktiv fra februar fra Wolf’s Fang Camp. QSL via RK1PWA.
PERU: Fire spesielle stasjoner blir aktive i år med kallesignal-prefikset «OC2ØØ», for å feire 200 år siden Peru fikk uavhengighet. De fire stasjonenes kallesignal-suffiks er henholdsvis bokstavene P, E, R og U, som til sammen blir «PERU». Stasjonen OC2ØØP blir aktiv i månedene januar, mai og september – OC2ØØE blir aktiv i februar, juni og oktober – OC2ØØR blir aktiv i mars, juli og november, og OC2ØØU blir aktiv i april, august og desember. Det tilbys diplom i bronse for kontakt med alle fire stasjoner; i sølv for to kontakter med hver av de fire stasjonene; og i gull for tre kontakter med hver av de fire stasjonene. Foreløpig har OC2ØØP vært mest aktiv på 20 meter med SSB på og nær 14200 kHz. QSL via OA4O.
ARUBA: Vi meldte i DX-Nytt Nr. 851 at P4/DL4MM og P44AA ville være aktiv i slutten av april, men operasjonen må dessverre avlyses, fordi DL4MM ikke får fly dit på grunn av Corona-situasjonen.
POLEN: Vi meldte i DX-Nytt Nr. 852, at den spesielle stasjonen SQØMORSE er aktiv til slutten av april 2021, for å markere 230 år siden Samuel F.B. Morse ble født, den 27. april 1791. QSL via SP1EG.
I tillegg meldes nå, at også den spesielle stasjonen SNØMORSE vil være aktiv til minne om Samuel F.B. Morse, som i 1838 oppfant morse-alfabetet sammen med Alfred Vail. QSL via SP2FVN. Se mer info om Morse på web: www.qrz.com/db/sn0morse
UZBEKISTAN: Radioamatørene her har fått tillatelse til å benytte 60 meter fra 5351,5 til 5366,5 kHz på sekundær basis, med maksimal utgangs-effekt 100 Watt. Tidligere har UK9AA hatt en personlig lisens for 60 meter siden 2014.

 

10. Gruppemøter


Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.
Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.
Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.
QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.
Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.
Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.
Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.
Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.
Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår. 
Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 3. februar er det årsmøte.
Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre. 
Modumgruppen inviterer til digitalt gruppemøte på Microsoft Teams mandag 1. februar 2021 kl. 18:00. De som ønsker å delta, men som ikke har mottatt invitasjon med lenke til møtet kan ta kontakt med LA8MOA Morten på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.
Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.
Nedre Romerike Gruppe har 2. februar kl. 19.00 nettforedrag om radioamatørenes innsats under redningsaksjonen etter leirskredet i Gjerdrum med LB4WI Normann. Gruppemedlemmene får tilsendt link til foredraget.
Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21:30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9 Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet. 
Oslogruppen ønsker velkommen til digitalt medlemsmøte via Zoom onsdag 3/2 klokken 19:30. Kveldens tema blir "Amatør-radio i media" - med historisk tilsnitt, ved LA1KP Øivind.
Meld deg på via vår hjemmeside la4o.no og få tilsendt en link for innlogging i e-post.
Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.
Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.
Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

11. Tester
2. feb. 1900-2300 NT NRAU NAC 144 MHz
4. feb. 1900-2300 NT NRAU NAC 28 MHz
6-7. feb. 0001-2359 UTC 10-10 Int. Winter Contest 28 MHz SSB
6. feb. 0800-1700 UTC EurAsia HF Championship 1,8-28 MHz CW, SSB
7. feb. 1300-1500 UTC NRRL Månedstest periode 1 1,8-7 MHZ SSB 
7. feb. 1515-1715 UTC NRRL Månedstest periode 2 1,8-7 MHZ SSB