Oppleser LA1QH - Jon Emil.

 

QST-LA uke 46-2017
 
Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.

1. Ny frekvens for QST-LA på CW fra og med søndag 12. november (gjentatt melding)
2. Oppførsel på båndene
3. Utsatt oppskytning av ny amatørradio-satellitt Fox-1B
4. Nye privilegier i Argentina 
5. Tyskland får 60 meter-tilgang
6. DX-nytt 
7. Gruppemøter
8. Tester

 
1. Ny frekvens for QST-LA på CW fra og med søndag 12. november (gjentatt melding) 
 
NRRLs kontor melder:
 
Etter at IARU Region 1 vedtok en forandring i båndplanen for digitale modes på 80 meter i september, blir QST-LA på CW nå plaget av digital trafikk.
 
Fra og med søndag 12. november (uke 45) flyttes derfor QST-LA på CW fra LA1C fra 3575 til 3565 kHz 
 
Ved lytting ser det ikke ut til at en slik flytting vil forstyrre andre nett eller faste tjenester på den nye frekvensen.
 
 
2. Oppførsel på båndene
 
NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
 
Det er hyggelig at QST-LA samler mange lyttere. Men hver radioamatør må passe på å IKKE forstyrre andre ved sin sending! Vi hører på QST-LA-frekvensen tuning av sendere - og lyder som tyder på at noen har sin VOX på - og digitalisert tale - og pakkeradio og andre digitale modes.
 
Vi radioamatører er underlagt Radioreglementet til ITU. Det gjennomgående prinsippet der er, at radiosending etablert på én frekvens skal IKKE forstyrres - det såkalte "NIB"-prinsippet: "NON-INTERFERENCE BASIS".
 
Når du skal avstemme din sender, lytter du først, for å finne en frekvens som er ledig, minst 5 kilohertz fra stasjoner som er i gang. DER kan du avstemme din sender, og du sender ditt kallesignal i begynnelsen og slutten av din avstemmings-sending der, i henhold til våre lisensbestemmelser.
 
Når du skal lytte på QST-LA, eller andre samtaler, passer du på at din VOX er avslått, og at andre automatiske modes er avslått: For eksempel forskjellige digitale modes, slik at de IKKE utilsiktet starter senderen og skaper interferens for andre.
 
Når du skal sende, benytter du HELE ditt tildelte kallesignal - på telefoni benytter du det internasjonale ICAO fonetiske alfabetet, med alfa, bravo, charlie, etc.
 
Og digitalisert tale og digitale modes skal IKKE sendes der QST-LA sendes på SSB eller CW, men på egne frekvenser avsatt i IARU Region 1 båndplan.
 
73 - og på forhånd takk!
 
 
3. Utsatt oppskytning av ny amatørradio-satellitt Fox-1B 
 
LA4LN melder:

Vi meldte i QST-LA for uke 44 i år, at det den 10. november klokken 0947 UTC var planlagt oppskytning av en ny amatørradio-satellitt, AMSAT Fox-1B. På grunn av dårlig vær har oppskytningen blitt utsatt til 18. november klokken 0947 UTC. Fox-1B vil ha en FM-transponder fra 70 cm til 2 meter, nærmere bestemt en opplink på 435,250 MHz med subtone 67 Hz, og en downlink på 145,960 MHz. Det planlegges også flere satellitter i denne Fox-serien.
 
 
4. Nye privilegier i Argentina 
 
NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
 
Radioamatørene her vil om 3 måneder få tilgang til 630 meter (472-479 kHz), 60 meter (5351,5-5366,5 kHz), utvidet 160 meter (1800-2000 kHz), utvidet 80 meter (3500-4000 kHz) og utvidet 30 meter (10100-10150 kHz).
 
 
5. Tyskland får 60 meter-tilgang  
 
NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:
 
Fra 6. november 2017 har tyske radioamatører fått tilgang til 5351,5 til 5366,5 kHz med maksimalt 15 watt EIRP (effektiv utstrålt effekt over en isotropisk antenne).
 
 
6. DX-nytt
 
LA4LN melder:
 
"JULENISSENS LAND" / FINLAND: Siden 1986 hevdes det at selve julenissens egen radioamatør-stasjon har vært aktiv i desember måned hvert år fra Finsk Lappland, nord for polarsirkelen. I år blir OH9SCL (hvor SCL står for Santa Claus Land) aktiv fra en rekke forskjellige fylker i Finsk Lappland. Mer info på web: www.oh9scl.fi
 
ROTUMA: 3D2EU blir aktiv fra 23. februar til 16. mars neste år med 5 operatører med 2 stasjoner i gang samtidig på 160 til 10 meter med CW, SSB og digitale modes. QSL via DK2AMM. Mer info på web: www.rotuma2018.de
 
LIBYA: 5A1AL har begynt med den nye digitale mode FT8, og er ofte i gang med FT8 på 30 meter. LA4LN hadde nylig kontakt med operatøren Abubaker på 15 meter CW (21035 kHz) hvor han lyttet 1,5 kHz opp. QSL-info på www.qrz.com/db/5A1AL
 
SENEGAL: 6W/ON4AVT blir aktiv i februar neste år på 20 meter med CW, SSB, PSK31 og PSK63. QSL til hjemme-kallesignalet.
 
INDIA: Den spesielle stasjonen AU2JCB blir aktiv fra 23. november til 11. desember på 40 til 6 meter SSB, for å feire 159 år siden den indiske vitenskapsmann og oppfinner Jagadeesh Chandra Bose (JCB) ble født. Inderne regner JCB som oppfinneren av trådløs kommunikasjon. QSL direkte til VU2DSL med 2 stk. internasjonale svarkuponger (IRC). Mer info på web: www.qsl.net/vu2msy/JCBOSE.htm
 
FRANSK GUIANA: FY/DL7BC/P blir aktiv fra 25. november til 7. desember, og neste år fra 12. til 26. mars. Han vil i 2018 operere som TO2BC i BARTG HF RTTY Contest 17. og 18. mars, og i CQWW WPX SSB Contest 24. og 25. mars. Opereringen vil være på 40 til 10 meter, og muligens på 80 meter. QSL til DL7BC.
 
SAN ANDRES ISLAND: 5K0T er i gang med en DXpedisjon til 25. november på 160 til 10 meter med CW, SSB og forskjellige digitale modes. QSL via LU1FM.
 
PANAMA: HP8/W1USN og HP8/AA1M blir aktive fra 1. til 15. februar 2018 på HF-bånd med CW, SSB og digitale modes. QSL til hjemme-kallesignalene direkte eller via ARRLs Logbook of The World (LoTW).
 
HONDURAS: HQ9X blir aktiv med operatører fra USA i CQWW DX CW Contest 25. og 26. november. QSL via KQ1F. Utenfor contesten vil W1UE/HR9 være aktiv fra 11. til 27. november, og K1XM/HR9 og YL KQ1F/HR9 vil være aktive fra 18. til 27. november.
 
GUINEA BISSAU: J5T er aktiv med en italiensk DXpedisjon til 26. november med 4 stasjoner i gang samtidig på HF-båndene med CW, SSB og RTTY. QSL via I2YSB direkte eller via OQRS eller LoTW.
 
SVALBARD: JW2US blir fra tidlig i desember aktiv i 6 måneder fra Bjørnøya på HF-bånd med mest CW, men også med BPSK, FT8 og RTTY. QSL via OQRS, LoTW eller eQSL.
 
CURACAO: PJ2/KU1CW blir aktiv fra 15. til 20. november på HF-bånd. QSL via LoTW.
 
SUDAN: ST/R4PBW er aktiv, ukjent hvor lenge. QSL via eQSL.
 
COSTA RICA: TI7W (ikke TI5W som tidligere annonsert) blir aktiv i CQWW DX CW Contest 25. og 26. november. QSL via W4FS. Utenfor contesten opereres som TI5/KL9A med QSL via W2GR.
 
ANTIGUA: V26FF blir aktiv fra 15. november til 7. desember på 40, 30 og 17 meter med CW, SSB og de digitale modes RTTY og FT8. QSL bare via LoTW (ikke byrå og ikke direkte).
 
BERMUDA: VE3RZ/VP9 blir aktiv fra 19. til 28. november, spesielt på 160 og 80 meter, men også på andre HF-bånd med mest CW, og litt SSB og de digitale modes RTTY og FT8. QSL via M0URX eller OQRS eller LoTW.
 
CHAGOS ISLAND: VQ9KA er aktiv med ukjent varighet på 40 til 10 meter med CW og SSB. QSL til JO1GWT.
 
CAYMAN ISLANDS: ZF2MJ blir aktiv fra 20. til 28. november på 160 til 10 meter med mest CW. QSL til N6MJ eller via LoTW.
 
 
7. Gruppemøter
 
Mandag 20. november
Bergensgruppen har drop-in kl. 18.00 på Totland
Oslogruppen har sambandsmøte kl. 18.00 i Nedre Rommen 5 E, med øvelse i oppsett og bruk av Portabel HF med Winlink. Vi håper å kunne mønstre flere (mange) stasjoner i Osloområdet, slik at flest mulig kan teste selv.
Sandefjordgruppen har gruppemøte kl. 19.00 i Idrettsveien 1
 
Tirsdag 21. november
Tromsøgruppen har drop-in kl. 20.00 i Barduveien 7
Larvikgruppen har møte i gruppelokalet ved Lågen
Trondheimsgruppen har aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken
Nedre Romerike gruppe har drop-in kl. 19.00 på Tingvold grendehus, Gjorleidveien 9
Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 18.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz
 
Onsdag 22. november
Haugalandgruppen har bedriftsbesøk hos Rantal Technology Service. Frammøte ved klubblokalet på Holmen klokka 1850. Det blir ikke drop inn denne kvelden.
Follogruppen har drop-in fra kl. 19.00 på gruppelokalet
Oslogruppen har medlemsmøte kl. 19.30 i Nedre Rommen 5E. Tema: LA4LN Tom holder foredraget "Hvordan komme i gang  på digitale modes - fra RTTY til FT8"
Grenlandgruppen har drop-in kl. 19.00 på Geiteryggen
Drammengruppen har drop-in kl. 19.00 i gruppelokalene i Kinnerudveien på Konnerud
 
Torsdag 23. november
Haldengruppen har drop-in kl. 19.00 i Hovsveien 88
Ryfylkegruppen har drop-in kl. 18.00 på LA5L på Pundsnes
 
Lørdag 25. november
Tromsøgruppen har uformelt kaffetreff kl. 14.00 på Workintunet
Fauskegruppen har uformelt kafetreff kl. 12.00 på Jernbanekafeen
Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 11.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz
 

8. Tester

21 1900-2300 NT NRAU NAC Aktivitetstest 1296 MHz
25-26 0000-2400 UTC CQ WW DX Contest CW 1,8-28 MHz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innsjekkere:

 

1. LA7NNA
2. LA7TIA
3. LA7KJ
4. LA7DPA
5. LA7AK
6. LA7XJ
7. LB7Q
8. LB7ME
9. LB7SH
10. LA7N
11. LA7AT
12. LA8HNA
13. LA8FNA
14. LB8FH
15. LA8LGA
16. LB8BH
17. LA8VRA
18. LA8OKA
19. LA8YLA
20. LA8CNA
21. LA8BP
22. LA8KKA
23. LA8JSA
24. LA8LLA
25. LA8MOA
26. LB8LG
27. LB8MG
28. LB9ZG
29. LA9QNA
30. LA9JRA
31. LA9EFA
32. LB9OB
33. LA9HTA
34. LA9YG
35. LA9VKA
36. LA9SNA
37. LA9WNA
38. LA9TKA
39. LB0KG
40. LB0LH
41. LA1DSA
42. LA1CN
43. LA1ASK
44. LB1LH
45. LA1KUA
46. LA1TKA
47. LAZDA
48. LB1NH
49. LB1OH
50. LA1NY
51. LA1LMU
52. LB1NE
53. LA1DH
54. LA1K
55. LB2M
56. LA2WNA
57. LA2EL
58. LA2ARA
59. LA2BO
60. LA2IB
61. LB3SA
62. LA3PK
63. LB3HC
64. LA3QPA
65. LA3BPA
66. LA3GPA
67. LA3NUA
68. LA3TMA
69. LA3JKA
70. LA4FKA
71. LA4ESA
72. LB4TH
73. LA4LN
74. LA4UKA
75. LA4YHA
76. LA4FU
77. LA4YNA
78. LA5TIA
79. LA5PN
80. LA5UTA
81. LB5VA
82. LA5VSA
83. LB5DG
84. LA5RQ
85. LA5BBA
86. LAUQA
87. LA6OK
88. LB7SE
89. LA6NCA
90. LB6OH
91. LA6XI
92. LA8IG
93. LB1KG
94. LA1OSA
95. LB9GH
96. LB7YH