QST-LA uke 1-2018
 
Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag kveld.

1. Silent Key
2. Valg i NRRL 2018 (gjentatt melding)
3. LM90C vil være kallesignal for QST-LAs sendinger i 2018 (gjentatt melding)
4. Kallesignalet LM90NRRL kan nå reserveres på nrrl.no (gjentatt melding)
5. Arendalsgruppen starter lisenskurs
6. Bergensgruppen av NRRL arrangerer radioamatørkurs (gjentatt melding)
7. Haugalandgruppen holder radioamatørkurs (gjentatt melding)
8. Norsk Hammeeting 2018
9. DX-nytt
10. Gruppemøter
11. Tester
 

 

1. Silent Key

LA4IL Kjell, sekretær i Larvikgruppen melder:

Medlem av Larvikgruppen, LA7AEA Svein Halvorsen, avgikk ved døden den 21.12.2017

2. Valg i NRRL 2018 (gjentatt melding)

LB3RE Stein-Roar melder:

Tiden går fort og valgkomitéen i NRRL vil med dette minne om at det ved Generalforsamlingen i april 2018 ifølge NRRLs lover skal velges:
- President for 2 år
- 2 styremedlem for 2 år
- 2 varamenn til Hovedstyret for 1 år
- Revisor 1 for 2 år
- Vararevisor 2 for 2 år

- Valgkomite for 1 år bestående av:
- Leder
- Medlem
- Varamann

Valgkomitéen består av:
Leder LB3RE Stein-Roar Brobakken This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon 482 24 421
Medlem LA1UW Bjørn Gjerde This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon 950 88 199
Medlem LA7THA Rune Egil Øye This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Varamedlem LA7WCA Arne Haugseth This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi ser fram til å motta mange forslag på kandidater, se rundt dere i gruppene og på enkelt medlemmer.
Vi ber om at grupper og medlemmer kommer med forslag på kandidater til disse viktige vervene innen 15 januar 2018.
For valgkomitéen LB3RE Stein-Roar

3. LM90C vil være kallesignal for QST-LAs sendinger i 2018 (gjentatt melding)

NRRLs kontor melder:
I forbindelse med NRRLs 90 års-jubileum i 2018 vil LM90C være kallesignal for QST-LAs sendinger i hele 2018.
LM90C vil første gang bli brukt under sendingen i uke 1, søndag 7. januar 2018 og siste gang uke 52, søndag 30. desember 2018.

4. Kallesignalet LM90NRRL kan nå reserveres på nrrl.no (gjentatt melding)
NRRLs kontor melder:
NRRL fyller 90 år i 2018 og i forbindelse med dette vil kallesignalet LM90NRRL bli overlevert NRRLs grupper på ukesbasis gjennom hele jubileumsåret.
Det er nå laget et reservasjonssystem på NRRLs web hvor gruppene selv kan reservere ønskede uker for gruppens bruk av LM90NRRL. Det gjøres oppmerksom på at det kun er grupper som har sendt inn grupperapport for 2016 som kan delta.
En årskonkurranse for gruppene som tar i bruk LM90NRRL etableres, hvor det kåres en vinner for flest kjørte i 2018.
Vi satser på å kunne få utdelt en attraktiv premie til vinneren.
Gruppene som deltar i konkurransen vil selv være ansvarlige for å lage en intern kjøreplan. Logger sendes samlet pr. gruppe til NRRL og må være elektroniske og i ADI-format.
For alle grupper som sender inn sine LM90NRRL-logger vil utgående QSL-kort bli håndtert av NRRL

Representerer du en gruppe, og ønsker å reservere gruppens ønskede uke for bruk av LM90NRRL, gå til: https://www.nrrl.no/reservasjonssoknad-lm90nrrl
Du må være pålogget for å kunne gjøre en reservasjon.

5. Arendalsgruppen starter lisenskurs

LA8DNA Jørn melder:

Arendalsgruppen av NRRL starter opp lisenskurs i midten av februar. Kurset går over 12 mandagskvelder og avsluttes med tentamen. Det blir avtalt med NKOM om felles eksamen etter endt kurs.
Interesserte kan kontakte LA8DNA, Jørn på telefon 901 01 165 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Bergensgruppen av NRRL arrangerer radioamatørkurs (gjentatt melding)

LA1TNA Per-Dagfinn melder:
Bergensgruppen av NRRL planlegger å arrangere radioamatørkurs med oppstart onsdag 7.februar 2018.
Kurslokale: Sandgotna skole i Loddefjord.
Kurset kjøres over 12 uker, med 1 kurskveld pr. uke. Kurset avsluttes med tentamen.
Deretter arrangeres lisensprøve under ledelse av sensor fra NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).
Er du interessert i å delta, eller kanskje du kjenner noen som ønsker å delta, send påmelding eller beskjed til
kursansvarlig LA1TNA Per-Dagfinn Green via epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ta kontakt via tlf: 99470075.
Se mer informasjon og holdt deg oppdatert på:
http://www.la1b.no/radioamatorkurs-bergen-2018/

7. Haugalandgruppen holder radioamatørkurs (gjentatt melding)

LA9RY Knut melder:

Haugalandgruppen av NRRL holder radioamatørkurs med startdato mandag 15. januar 2018.
Kurset holdes i klubbhuset på Holmen, Holmavegen 1, Åkrehamn.
Kurset kjøres over 13 uker, med 1 kurskveld pr. uke. Deretter arrangeres lisensprøve.

Orienteringsmøte holdes på Holmen mandag 8. januar klokka 18.
Interesserte kan ta kontakt med kursansvarlig LA9RY Knut Meland eller via epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 950 52 880. Kjenner du noen som er interessert, er det fint om du gir beskjed.
Mer info på Haugalandgruppens nettside: la4c.manglet.net og på Facebook.

8. Norsk Hammeeting 2018

LA9GTA Ole Jakob melder:

Gardermoengruppen av NRRL - LA2G - ønsker velkommen til Hammeeting 13-15 april 2018 i Letohallen ved Gardermoen. Det vil være åpning for lisensprøve på fredag som vanlig. Vi har mange spennende foredrag på gang. Det blir også gjort stas på 90 års jubilanten NRRL. Følg med på www.norskhammeeting.no for oppdatert informasjon. Vi vil også holde dere oppdatert gjennom QST-LA søndagene fremover.

 

9. DX-nytt

LA4LN melder:

FIJI: 3D2JS er aktiv fra Taveuni Island (IOTA OC-16) til 13. mars på 80 til 6 meter med CW, SSB og noen digitale modes. QSL til WB2TJO.

VIETNAM: 3W9T er aktiv til 11. januar på 40 og 20 meter med CW. QSL via ARRLs Logbook of The World (LoTW).

SAMOA: 5W20SAMOA er et spesielt kallesignal som 5W1SA vil bruke i hele 2018. QSL via LoTW.

SOMALIA: 6O6O er aktiv med operatørene LA7GIA og KO8SCA til 16. januar på 160 til 10 meter med CW, RTTY og FT8. QSL via M0OXO.

BHUTAN: A52PG er aktiv til 14. januar på 80 til 10 meter med mest CW og forskjellige digitale modes. QSL via NR6M.

MOZAMBIQUE: C81DL er aktiv på 40 og 20 meter SSB. QSL til CT2GXZ.

GUADELOUPE: FG8OJ er aktiv på 160, 80 og 40 meter. QSL via F4AVX.

SYD-KOREA: Under de 23. olympiske vinterleker frem til 28. februar kan lisensierte radioamatører her få bytte ut tallet i sitt kallesignal med tallet 23.

PANAMA: HP1/AA4NC blir aktiv fra 10. til 24. januar på 160 til 6 meter med CW, SSB, RTTY og mulig andre digitale modes. QSL bare direkte til hjemme-kallesignalet. I tillegg er H91IT aktiv fra Taboga Island (IOTA NA-72) fra 6. til 9. januar. QSL via HP1RCP.

THAILAND: HS0ZIQ er aktiv til 10. januar på HF-båndene. QSL til ZB2JK.

JAPAN: 8J8SSF er aktiv til 12. februar fra Sapporo Snow Festival (derfor suffikset SSF). QSL via JA-byrået.

PERU: 4T18PAX er aktiv hele januar i anledning Pavens besøk, med aktivitet på alle HF-bånd med CW, SSB, RTTY, PSK-31 og FT8. QSL via OA4O.

ANTIGUA: V25RA blir aktiv fra 8. til 10. januar med QRP på 20 meter med bare SSB. QSL til WW6RG.

BELIZE: V31TA er aktiv til 10. januar fra Turneffe Atoll (IOTA NA-123) på HF-båndene med mest SSB og mulig litt digitale modes. QSL bare direkte til EA5GL.

CHAGOS ISLANDS: VQ920JC er særlig aktiv på 17 meter CW. QSL til ND9M.

LAOS: XW4FB blir aktiv fra 9. til 23. januar. QSL via LoTW.


10. Gruppemøter

Mandag 8. januar
Sandefjordgruppen har drop-in kl. 19.00 i Idrettsveien 1
Arendalsgruppen har medlemsmøte kl. 19.00 i Sivilforsvarets lager på Stoa. Dette ligger i samme lokaler som brannvakta og ved siden av det nye politihuset. Det blir informasjon om hva Sivilforsvaret har av utstyr og det blir en kort innføring om nødnett. Talk-inn over Arendalsrepeateren på 145,700 MHz eller direkte på 433,550 MHz

Tirsdag 9. januar
Tromsøgruppen har drop-in kl. 20.00 i Barduveien 7
Trondheimsgruppen hat aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken
Larvikgruppen har møte kl. 18.30 på gruppelokalet ved Lågen
Hortengruppen har «Pensjonisttreff» kl. 11.00 på Røde Kors Huset
Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 18.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz

Onsdag 10. januar
Fauskegruppen har møte kl. 18.00 på Teletunet
Follogruppen har drop-in fra kl. 19.00 på gruppelokalet
Drammensgruppa har drop-in på gruppelokalet kl. 19.00

Fikk følgende melding av LA4GF, Frode, på epost etter at manuscriptet var utsendt og tar med at 
Oslogruppen har møte kl. 19:30 i møtelokalet på Nedre Rommen 5E, LA0BY, Stefan, skal orientere om "Radiofyr (beacons)". Alle som er interesserte er velkommen.

Torsdag 11. januar
Haldengruppen har drop-in kl. 19.00 i Hovsveien 88
Hortengruppen har drop-in kl. 19.00 på Røde Kors Huset
Ryfylkegruppen har drop-in kl. 18.00 på LA5L på Pundsnes

Lørdag 13. januar
Tromsøgruppen har uformelt kaffetreff kl. 14.00 på Workintunet
Fauskegruppen har uformelt kafetreff kl. 12.00 på Jernbanekafeen
Kristiansandsgruppen har drop-in kl. 11.00 på Odderøya. Vi lytter på 145.750 MHz, subtone 100 Hz

11. Tester

09. Januar 1900-2300 NT NRAU NAC Aktivitetstest 432 MHz
11. Januar 1900-2300 NT NRAU NAC Aktivitetstest 50 MHz
14. Januar 0530-0730 UTC NRAU Baltic Contest SSB 80/40m
14. Januar 0800-1000 UTC NRAU Baltic Contest CW 80/40m

 

Rettelser eller tillegg til ukens QST-LA?

Noter:

De 3 nordligste fylker (Nordland, Troms og/eller Finnmark)

3'ere

4'ere

5'ere 

6’ere

7'ere

8'ere

9'ere 

0’ere

Utenfor Norge, Utenfor LA.

1’ere

2’ere.

Uansett talltegn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Innsjekkere.

1 LA2HGA
2 LA9BJA
3 LA4OO
4 LA5SL
5 LA3QPA
6 LA3FY
7 LA3RC
8 LB3SA
9 LA3TMA
10 LA3TR
11 LA3VEA
12 LA3PK
13 LB3GE
14 LA3OMA
15 LB3UH
16 LB4FH
17 LA4GMA
18 LA4FKA
19 LA4LN
20 LA4MIA
21 LA4EKA
22 LB4TH
23 LA4EI
24 LA4UKA
25 LB4CD
26 LA4FI
27 LA4YHA
28 LA5VTA
29 LA5LIA
30 LA5VSA
31 LA5BBA
32 LA5FGA
33 LA5FH
34 LA5TTA
35 LA5RQ
36 LB5VA
37 LA6OK
38 LA6JKA
39 LA6JEA
40 LA6YSA
41 LA6VO
42 LA6UL
43 LA6FH
44 LA6NCA
45 LB6OH
46 LA6XI
47 LB6BE
48 LA6UOA
49 LA6FTA
50 LA6MO
51 LA6CFA
52 LA6MDA
53 LA7NNA
54 LA7DPA
55 LA7MNA
56 LB7Q
57 LA7DHA
58 LA7AT
59 LA7EU
60 LB7ME
61 LA7PRA
62 LB7YH
63 LA7XJ
64 LB7SH
65 LA7TIA
66 LA8LLA
67 LB8FH
68 LA8HNA
69 LB8BH
70 LA8IY
71 LA8FTA
72 LA8VPA
73 LA8FNA
74 LA8DNA
75 LA8MOA
76 LA8BP
77 LA8VRA
78 LA8BI
79 LA8JSA
80 LA9YG
81 LA9CG
82 LA9HTA
83 LA9WNA
84 LB9GH
85 LB9OB
86 LB9YE
87 LA9BM
88 LA9QV
89 LA9SNA
90 LA9EFA
91 LA9IX
92 LA9VX
93 LB9QH
94 LA9VRA
95 LA9QJA
96 LB9UG
97 LB0KG
98 SM4HYN
99 SA6BAW
100 SM3LQI
101 LA1DSA
102 LA1ASK
103 LA1TNA
104 LA1YPA
105 LA1TKA
106 LB1MC
107 LA1ZDA
108 LB1OH
109 LB1LG
110 LB1AF
111 LA1CN
112 LB1LH
113 LB1SG
114 LA1NY
115 LA1HL
116 LA1RQ
117 LB1KG
118 SA3CFT
119 LB2DG
120 LA2VRA
121 LA2ARA
122 LA2PIA
123 LB2YG
124 LB2OG
125 LA2BO
126 LA2GKA
127 LA2EL
128 LA2BRA
129 LA2WNA
130 LA2IB
131 LA2DH
132 LA7CFA
133 LA4JGA
134 LA9VKA
135 SM3JBE
136 LB0AH
137 LA7HOA
138 SA3BYC
139 LA4FU
140 SA3CJF
141 LA3CK
142 LA3NUA
143 LA6PTA
144 SM2OKD
145 LA5ZO
146 LA1WRA
147 LA9TH
148 LA6TP
149 LA4GPA